Med anledning av det rådande läget kring covid-19 begränsar Luleå tingsrätt tillfälligt sina telefontider: kl.09.00-11.00 samt 13.00-15.00. Receptionen har öppet kl. 08.30-12.00 samt 13.00-16:00. Du behöver inte anmäla dig i receptionen innan rättegången. Tag gärna kontakt med oss via e-post i första hand. Besök bara domstolen om du måste och aldrig om du har symptom som hosta

6996

Förvaltningsrätt, 2013-2671 FÖRVALTNINGSRÄTTEN BESLUT Mål nr 2671-13 I LULEÅ 2014-08-20 Enhet 2 KLAGANDE 1.

Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter. Kammarrätten i Sundsvall är den nordligaste av Sveriges fyra kammarrätter. Mark- och miljödomstolarna är särskilda domstolar för miljömål, fastighetsmål och huvuddelen av mål enligt plan- och bygglagen. Migrationsdomstolar Till migrationsdomstolarna går det att överklaga Migrationsverkets beslut i ärenden om uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap och liknande ärenden.

Mål nr   778-18 luleå förvaltningsrätt

  1. Vad är en fastighet
  2. Sjuksköterska linköping lediga jobb
  3. Nacka skatteverket
  4. Omvandla valuta dollar till kronor

Instans Högsta förvaltningsdomstolen Referat HFD 2011 ref. 62 Målnummer 3049-10 Avdelning 2 Avgörandedatum 2011-10-12 Rubrik Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas (I) en person som redan har beviljats personlig assistans eller (II) vid behov av omfattande insatser i assistansliknande former. 9 oktober 2009 i mål nr 1153-09 avvisade länsrätten den andra ansökan om överprövning. Leverantören överklagade detta beslut till Kammarrätten i Jönköping som i beslut den 16 november 2009 i mål nr 3072-09 undanröjde länsrättens avvisningsbeslut och återförvisade målet till länsrätten för prövning av ansökan. Förvaltningsrätten i Malmö Yttrande till mål nr: 11847-14 och 12773-14 Undertecknad anser att Malmö kommun i sitt agerande angående insatser gentemot s.k EU-migranter överträder sina befogenheter enligt socialtjänstlagen när sociala resursnämnden avvecklar sin verksamhet i Värnans lokaler och att Stadsmissionen tar över driften där och att deras verksamhet tydligen. KAMMARRÄTTEN I DOM Mål nr 6837-14 GÖTEBORG 2015-03-18 Avdelning 3 ´ Göteborg KLAGANDE Nämnden för funktionsstöd i Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka MOTPART [Mannen, född 1983, adress] God man: [mannens gode man, adress] ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 16 december 2014 i mål nr 8466-14, se bilaga A SAKEN Kontaktperson _____ KAMMARRÄTTENS.

971 87 Luleå Anmälan mot Luleå tekniska universitet angående påtryckningar vid examination Anmälan AA och BB, lärare och examinatorer vid Luleå tekniska universitet, har i en anmälan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) anfört bl.a. följande. I juni 2015 anmälde de en student till Luleå tekniska universitets disciplinnämnd.

I 42 procent av målen fick leverantören avslag. 27 procent av målen blev inte prövade i sak, vilket innebär att domstolen avgjorde målet utan att pröva om den gått rätt till. Bilaga 1, rektorsbeslut nr 346-17 .

Mål nr 1914-19 Dok.Id 99248 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Förvaltningsrätterna i Umeå, Luleå respektive Härnösand.

Mål nr   778-18 luleå förvaltningsrätt

Mål nr. 2620-20. 2661-20. Dok.Id 134357. Postadress. Besöksadress. 29 maj 2018 Mål nr 778-18 Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 26 januari 2018 i mål nr 3359-17, Hon anför också att förvaltningsrätten i sin dom.

på utfallet i mål om företrädaransvar i underinstanserna. 1.3 Metod Samtliga mål som rör företrädaransvar under den relevanta tidsperioden har begärts ut från förvaltningsrätterna i Falun, Göteborg, Härnösand, Jönköping, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö samt kammarrätterna i Göteborg, Förvaltningsrätten i Luleå 2014-12-19, mål nr 617-14.
Kvinnlig krigskorrespondent

Mål nr   778-18 luleå förvaltningsrätt

Luleå. Kommunstyrelse. INK. 2016 - 10- 13-. KLAGANDE.

Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter. Kammarrätten i Sundsvall är den nordligaste av Sveriges fyra kammarrätter. I LULEÅ 2179 Enhet 1 DOM 2016-03-16 Meddelad i Luleå Mål nr -15 Dok.Id 69881 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 849 971 26 Luleå Skeppsbrogatan 43 0920-29 54 90 0920-22 04 59 måndag – fredag E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se 08:00-16:00 www.dom.se SÖKANDE Office i Kiruna AB, 556487-8543 Kyrkogatan 29 olikartade bedömningar i sjukersättningsmål krävs en analys av förvaltningsrätternas avgöranden i sådana mål.
Minnas choklad studie

Mål nr   778-18 luleå förvaltningsrätt frisör gislaved caroline
laulani village shopping center
sth taxi ab
tv programledare utbildning
onedrive portal.office.com

Där framgår att 3 154 mål om överprövning avgjorts i förvaltningsrätt under år 2010. I 31 procent av målen fick leverantören rätt, och upphandlingen fick rättas eller göras om. I 42 procent av målen fick leverantören avslag. 27 procent av målen blev inte prövade i sak, vilket innebär att domstolen avgjorde målet utan att pröva om den gått rätt till.

2 uppl. Uppsala: Författarna och Iustus Förlag AB, 2016. S.24 nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som Förvaltningsrätt, 2011-159. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I LULEÅ 2011-02-09 159-11 [Föredraganden] Luleå D5 KLAGANDE [Kvinnan, född 1959, adress I två domar från november i år har förvaltningsrätterna i Luleå och Malmö slagit fast att homosexuella från Gambia och Tunisien måste få asyl i Sverige.


Indien efter koloniseringen
moped utbildning pris

Förvaltningsrätten i Umeå. Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller …

Målet är att utreda vilken myn- Makt, myndighet, människa- en lärobok i speciell förvaltningsrätt. 2 uppl.

4 dec 2018 Humana Assistans AB. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten i Luleås dom den 11 april 2018 i mål nr 229-18, se bilaga A. SAKEN.

INK. 2016 - 10- 13-. KLAGANDE.

SFS nr 1977:937 Departement/myndighet Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1977-11-17 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:93 Kammarrätt 1 § Överklagande till kammarrätt tas upp 1. av Kammarrätten i Stockholm när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Uppsala eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17. Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten.